Členské příspěvky 2024

  • Dospělí                                                                                1.000,- Kč
  • Senioři 65+, mateřská dovolené, studenti do 18 let     600,- Kč
  • Děti do 18 let cvičící 1x týdně                                            400,- Kč
  • Děti do 18 let cvičící vícekrát týdně                                 700,- Kč
  • Necvičící                                                                               dobrovolné