ASPV – Sokol

Spolek SOKOL byl u nás založen 7.2.1920 jako SOKOL HLEĎSEBE – PODHOŘANY. Mezi zakládající členy patřil Josef Žambůrek, Antonín Stolz a pan Třešňák. Do práce v jednotě se zapojilo několik zapálených lidí, kteří uměli strhnout i ostatní a zakrátko se z naší sokolské jednoty stala jedna z nejsilnějších v celé Podřipské Župě.

V sále se nejen cvičilo, ale také se pořádaly Sokolské akademie, maškarní plesy Šibřinky a hrálo se divadlo. Náš divadelní spolek patřil v obci k nejagilnějším spolkům, jak počtem jeho členů, tak i počtem nastudovaných představení.

Tuto tvořivou poklidnou atmosféru narušila válka, stovky Sokolů bylo perzekuováno, zavíráno a popraveno. Po osvobození měl každý představy, jak se bude naše jednota zušlechťovat a s větší vervou rozvíjet sokolské tradice.

V roce 1948 opět zasáhly politické poměry, organizace Sokol byla zakázána, členové Sokola ztráceli svá zaměstnání nebo byli zavíráni. Československá obec sokolská byla zrušena a nahrazena Československým svazem tělesné výchovy. Naše sokolská jednota se přejmenovala na TJ Dynamo Nelahozeves – základní a rekreační tělesná výchova. Přesto jsme dál ctili sokolské tradice a připomínali si je nejen v tělocvičně, ale i při příležitosti významných výročí.

Další změna nastala po roce 1989, naše jednota přešla pod Asociaci sportu pro všechny a takto funguje dodnes. Cvičení žen a dětí dlouhá léta vedla cvičitelka Liduška Čapková. Cvičení podporovalo všestranný rozvoj –gymnastika, atletika, hry. Nadále se pořádaly Mikulášské besídky, akademie, Šibřinky s půlnočním vystoupením, Pohádkový les.

V současné době si můžete zacvičit Zdravotní cvičení a Cvičení rodičů a dětí.

Fotogalerie